ADANA Hititlerden Osmanlı İmparatorluğuna kadar birçok medeniyetin gelip geçtiği Adana, ismini Yunan mitolojisinden alır. Yunan mitolojisinde Gök Tanrı olan Uranus’un oğlunun ismi Adanus dur.

Adana’da adını Adanus’tan almıştır. Adana tarihi M.Ö. yaklaşık 2.000’li yıllara kadar uzanmaktadır. M.Ö. 1.200’lü yıllara kadar Adana’da Hitit Krallığının kolları olan Luvi ile Arzava Krallıkları yaşamış ve M.Ö. 1.200’lü yıllardan sonra ise Hitit Krallığı topraklarına dahil olmuştur. Hititlerden sonra ise sırasıyla Frigler, Asurlar, Kilikyalılar, Persler, Makedonya Krallığı (Büyük İskender), Selokidler, Karsunlar, Roma İmparatorluğu ve ardından da Bizans İmparatorluğuna ev sahipliği yapmıştır.

M.Ö. 395 yılında Adana’yı topraklarına katan Bizans İmparatorluğu M.S. 638 yılından sonra Ermeni Krallığı, Mısır Türk Memlukluları, Ramazanoğulları ve Osmanlı İmparatorluğu topraklarına dahil olmuştur. Kurtuluş Savaşı sırasında her ne kadar Fransızların işgaline uğrasa da Adana geri alınmış ve Türkiye Cumhuriyeti topraklarına dahil olmuştur. Seyhan Nehri ve Ceyhan Nehrinin varlığı geçmişte Adana’yı önemli yerleşim merkezi yapmıştır. Adana dünyanın en eski yerleşim merkezlerinden birisi olma ünvanına sahip bir ilimizdir. Roma İmparatorluğu sırasında Doğu Roma İmparatorluğunun en büyük ticaret merkezi olmuştur. Eskiden Seyhan Nehrinin ismi Sarus, Ceyhan Nehrinin ismi ise Pyramos idi. Ama Türklerin eline geçtikten sonra şimdiki isimleri ile anıldılar.

Adana’nın Turizm Açısından Önemi Adana birçok açıdan turizme elverişli bir ilimizdir. Adana’da bulunan birçok tarihi yerler ile kültür turizmi, sahip olduğu liman ile yat deniz turizmi, kayak yapma imkanına sahip olmasıyla kış turizmi, birbirinden güzel yaylaları ve mağaraları ile yayla ve mağara turizmi, kuş gözlem evleri, doğa yürüyüşü, bitki inceleme, avlanabileceğiniz hayvanların olması sebebiyle av turizmi, alternatif tıbba katkı sağlayacak içmeleri ile sağlık turizmi, ve sahip olduğu cami, kilise ve sinegogları ile inanç turizmi gibi birçok alanda turizm aktivitelerine sahiptir.

DENİZ Adana’nın Karataş ilçesinde bulunan balıkçı limanı ve Karataş, Yumurtalık ilçelerinde bulunan göller ve plajlar ve bu plajlardaki uygun kumlar Adana’da deniz turizmini cazip hale getiriyor.

Adana’da Yayla Turizmi Adana’nın birçok yerinde bulunan yaylalar turizm açısından oldukça önemlidir. Bu yaylalar; • Aladağ Meydan Yaylası • Aladağ Ağcakise, Başpınar Bıcı ve Kosurga Yaylaları • Feke İnderesi Köyü Yaylası • Kozan-Horzum ve Çulluuşağı Yaylaları • Karaisalı Kızıldağ Yaylası • Kozan Göller Yaylası • Pozantı-Akça Tekir Beldesi Yaylası • Pozantı-Armutoluğu Yaylası • Pozantı Fındıklı Köyü Yaylası • Pozantı Belemedik Yaylası • Pozantı Asar Yaylası • Saimbeyli Çatak Yaylası • Tufanbeyli Kürebeli Yaylası • Tufanbeyli Obruk Yaylası

Adana’da Mağara Turizmi Adana’da birçok mağara olmasına rağmen halen bu alanda herhangi bir çalışma yapılmamıştır. Adana’da bulunan mağaralar şöyle; • Bığbığı Mağarası • Cin Mağarası • Culfa Keleri Mağarası • Camlıköy Subatanı Mağarası • Sütlük Subatanı Mağarası • Yılanlıyurt Subatanı Mağarası • Adamkafalı Deliği Mağarası

Adana’da Sağlık Turizmi Adana’da alternatif tıbba katkı sağlayan birçok içme bulunmakta. Bu içmeler bağırsak hastalıklarından böbrek hastalıklarına kadar birçok hastalığa faydası var. Adana’da bulunan içmeler; • Kurttepe içmesi • Ali Hoca İçmesi • Acıdere İçmesi • Tahtalıköy Kükürt Kaynağı • Kokarpınar • Ilıca İçmesi • Bağözü İçmesi

Adana’da Kuş Gözetleme Turizmi Adana’nın Karataş ilçesindeki Tuzla Gölü, Akyatan Gölü ve Ceyhan Nehri ile Yumurtalık Körfezi arasındaki lagünler barındırdıkları kuş türleri ile Adana’yı bu alanda ön plana çıkarmaktalar.

Adana’da Av Turizmi Adana, coğrafi özellikleri bakımından birçok yaban hayvanını bünyesinde barındırmaktadır. Adana’da bulunan bu yaban hayvanları koruma altına alınmıştır. Yani avlanmak yasaktır. Bu ilimizde geyik, keklik, yaban keçisi, sülün, göçmen kuşlar, yırtıcı kuşlar bulunmasının yanı sıra yaban keçisi üretme istasyonu ile Alageyik yetiştirme alanları oluşturulmuştur.